Tuyển 5 bạn phụ trắc đạc - CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN XÂY DỰNG