[ Bình Dương] Công ty Cp Xây dựng Phú Thành An tuyển dụng nhân sự


Công ty Cp Xây dựng Phú Thành An tuyển dụng nhân sự:

1. Kỹ sư cầu đường:
- Số lượng: 3 người.
- Chuyên môn: Thiết kế.
- Kinh nghiệm: trên 2 năm.
- Ưu tiên: có chứng chỉ hành nghề (kể cả giám sát)
- Chế độ: đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo quy định pháp luật + ưu đãi riêng của Công ty.
2..Kỹ sư xây dựng : 
- Số lượng: 2 người.
- Chuyên môn: Thiết kế.
- Kinh nghiệm: trên 2 năm.
- Ưu tiên: có chứng chỉ hành nghề (kể cả giám sát)
- Chế độ: đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo quy định pháp luật + ưu đãi riêng của Công ty.
3. Nơi công tác: 
Địa bàn Tỉnh Bình Dương.
4. Chi tiết liên hệ: 
- Email: doank38@gmail.com
- Call: 0949971979 - a. Đoàn
- Đ/c: Số 60 đường số 10 KDC Hiệp Thành 3, TP. Thủ Dầu Một, T.BD.